Innmelding/utmelding

Ønsker du å melde deg inn eller ut av SIL, da fyller du ut skjema under:

Aktive medlemmer:
Når du har betalt kontingent i SIL kan du delta på alle aktiviteter, med unntak av idrettskole/barneidrett .

Årsklasse

Kontingent 2019

Medlemskontigent

barnehagebarn

600,-

Medelemskontigent

skolebarn

1400,-

Medlemskontigent

voksen

800,-

Familierabatt

3500,-

Støttemedlem, person

500,-

Støttemedlem, familie

1200,-

 

Familierabatt er en medlemskontigent som inkluderer hele familien. Forutsatt at barnet/barna er under 18 år. Er dere flere i familien som er aktive i Selbjørn IL kan dette lønne seg. Kontingent følger kalenderåret og gjelder fra 1/1 til 31/12.

Fra 1. august og ut året vil medlemskontigenten for nye medlemmer være halv pris

Selbjørn IL har til enhver tid rett og vurdere treningsavgift for de ulike grupper og lag.