Info

 

Idrettsforbundet har et eget aktivitetslederkurs for barneidrett som er et grunnleggende bidrag til kunnskap om hvordan aktiviteten for barn skal bli tilrettelagt og ledet, der barnets behov og helhetlige utvikling står sentralt, slik at barnet opplever glede, trygghet og mestring. Dette kurset er generelt og går på tvers av alle særidretter.

Kurset er verdibasert og vektlegger:

– Hva som gjør barn trygge

– Hva som gir barn størst mulighet for å oppleve mestring og glede

Norsk Idrett har som mål å beholde flest mulig lengst mulig. Hvis barns første møte med idretten gir gode opplevelser i et trygt fellesskap, kan mange bli fysisk aktive gjennom et helt liv.

Aktivitetsleder skal ved fullført kurs ha kunnskap om:

– Idrettens verdigrunnlag

– Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett

-Barns utvikling og aldersrelatert trening

– Organisering av hensiktsmessig aktivitet

– Egen trenerrolle

Dette kurset er generelt og går på tvers av alle særidretter.

Modulene består av:

1. Barneidrettens verdigrunnlag

2. Barns læring og utvikling

3. Hva kjennetegner en god barneidrettstrener?

4. Praktisk gjennomføring av økt

Målgruppe

Målgruppen for aktivitetskurset er trenere og ledere i den frivillige idretten, eller aktivitetsledere i skolefritidsordninger, skoler og barnehager.

Dersom du er interessert i et aktivitetslederkurs for barneidrett i Austevoll kan du sende en e-post til: dl@selbjornil.no