Lover og regler Selbjørn Idrettslag

Årsmøtet

Årsmøtet er idrettslaget sitt høyeste styringsorgan, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Styret kallar inn til årsmøte minst en måned på forhånd, direkte til medlemene, eventuelt på annen forsvarlig måte og/eller ved kunngjøring i presse, eventuelt på idrettslaget sin internettside. Innkallingen kan vise til at saksdokumentene blir gjort tilgjengelig på internett eller på annan forsvarleg måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret seinest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokument med forslag vil være tilgjengelig for medlemene seinest en uke før årsmøtet.

Klubbhåndbok for Selbjørn Idrettslag

Klubb håndboken skal være et hjelpemiddel for alle ledere, spillere og foreldre, og spesielt for nye personer i klubben som ikke har tilsvarende erfaring. Vi ønsker at den blir et daglig verktøy og at den er til god hjelp i idrettshverdagen. Klubbhåndboken oppdateres årlig og har du innspill til innholdet, ta gjerne kontakt med styret i SIL eller daglig leder: dl@selbjornil.no – tlf: 47141920

Lov norm for Selbjørn Idrettslag

 Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lov norm. Lov norm er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov