Fullmakt

Fullmakt fra foresatte-bilder-lyd-navn

Selbjørn Idrettslag har hjemmeside (www.selbjornil.no) Her vil klubben kunne publisere sine aktiviteter i tekst og bilder.

Selbjørn Idrettslag ønsker å innhente samtykke fra de foresatte til å publisere bilder av spillerne på internett og annen media som lokalavis.

I forbindelse med kamp og trening kan bruk av lydopptak og/eller videokamera være hensiktsmessig. Selbjørn Idrettslag ønsker å innhente godkjenning også til dette fra foresatte. Evt. opptak vil benyttes internt og det kan også være aktuelt å legge ut video fra kamp/trening på internett. Opptak vil for øvrig lagres forsvarlig av Selbjørn Idrettslag.

Det kan også være en mulighet for at Selbjørn Idrettslag trykker program / lagsinfo. Selbjørn Idrettslag ønsker å innhente godkjenning hos foresatte for at spillerne her kan omtales med bilde og navn.

Foresatte kan når som helst trekke en fullmakt som denne tilbake, enten for enkeltbilder/hendelser eller for generell publisering.

Skjema for nedlasting:

Fullmakt fra foresatte