Priser i SelbjørnHallen

SATSER i SELBJØRNSHALLEN VED BURSDAGER , LAG, ORGANISASJONER OG LIGNENDE
 
 
Sosialt rom for private selskap 
Kr. 2500,-
Inkludert kjøkken
Sosialt rom lag/organisasjoner
Kr. 500,-
Inkludert kjøkken
Sosialt rom barne bursdag
Kr. 550,-
Inkludert kjøkken og 1/3 del hall (dersom ledig)
Fotballag i klubben
Gratis
Avtales med daglig leder
 Klasse arrangement sosialt rom
 Gratis
 Avtales med daglig leder
Ungdomslaget for private
Avtales med Heidi Hvidevoll, mob: 907 82 803
Ungdomslaget for organisasjoner
Kr. 800,-
Avtales med Heidi Hvidevoll, mob: 907 82 803
Ungdomslaget for barne selskap
Kr. 500,-
Avtales med Heidi Hvidevoll, mob: 907 82 803
Leie av service
kr 15,-
Pr kuver
 Leie av bord/stoler
 
 Avtales med daglig leder
 Leie av kjøkken ved sos.rom
 50,- pr time
 Avtales med daglig leder
 Leie av 1/3 hall
100kr pr time
 Avtales med daglig leder
 Leie av hele hallen 250,- pr time
 Avtales med daglig leder
 
 
 
All bruk av ungdomsklubben skal avtales/bookes med Heidi Hvidevoll.
All bruk av hallen, sosialt rom og kjøkken skal avtales/bookes med daglig leder i SIL, Marianne Rabben.

Betaling til konto: 6504.05.31259,

Eller VIPPS: 94087

Merk betalingen med navnet ditt og hva summen gjelder. 

dl@selbjornil.no