Dugnad i SIL

Skjermbilde 2014-05-26 kl. 09.33.15DUGNAD I SELBJØRN IDRETTSLAG

Dugnad utgjør en svært viktig ressurs for vårt idrettslag, og er helt avgjørende for at medlemmene skal kunne få et aktivitetstilbud. Dugnadsånden er derfor viktig å ta vare på, og vi har nå utarbeidet en oversikt for hva foreldre må belage seg på av dugnadsarbeid i Selbjørn idrettslag.

Fast dugnadsarbeid:
1) Alle lag: Hvert lag får en måned hver i året, hvor de skal ta vask av klubbhus, uteområdet på og rundt banen. Dette skal gjøres to ganger i uken og lagleder lager her lister over hvem som skal vaske når.

2) Alle lag: Salg av ett dugnadsprodukt.

3) Alle lag: Hallvakt, det blir påberegnet hallvaktsordning på de lag som bruker hallen. Det blir fra 1-2 uker i året på hvert lag. Hallvaktsordningen går fra mandag-torsdag, fra kl 17:00-22:00 (anbefales å deles i to). Lagleder lager liste på vaktrullering.

4) Alle lag: Det blir et til to arrangement i året, dersom det blir dans blir det 1-3 personer fra hvert lag som må være med å hjelpe.

5) Alle lag: Innimellom får vi tilbud om å stille, mot betaling, som dugnadshjelp på andre arrangement utenfor idrettslaget.

6) 1-4. trinn og 7.trinn Austevollsserien: En gang i året arrangerer vi Austevollsserie for 1.-4.trinn. Her får lagene tildelt ulike oppgaver, noen lager til, noen kommer med kake og lapperøre og noen vasker. Alle lag må også stille med 1-2 kampverter. -De som går i 7.klasse (jentelag og guttelag) med to foreldre stiller på kiosksalg på denne cupen.

7) : hjelpe til med kiosksalg under juleavslutningen for idrettslaget

Det viser seg at det ofte er de samme personene som stiller på dugnad, og det er en lei jobb for lagledere å alltid måtte tigge og be om at folk skal stille. Trenere og lagledere gjør allerede en stor jobb med å organisere treninger og kamper for spillerne. Det vil lette jobben deres mye om det blir laget en rulleringsliste, på hvem som har vært vakter og lignende, så må de som blir satt opp på oppgavene selv prøve å bytte dersom det ikke skulle passe.

Mvh
Styret i Selbjørn Idrettslag