Idrettsskole

Skjermbilde 2014-05-26 kl. 09.33.15                                                                          SIL idrettsskole for barn                                                         bilde

En idrettsskole er et variert aktivitetstilbud hvor barn til og med det året de fyller 12 år får prøve seg i flere idretter og i flere miljøer, for eksempel i sal, på løkka, i skog og mark, på snø og is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk, gjennom leik og aktiviteter tilpasset barnas utviklingsnivå

Hovedmål:
Å skape et godt og variert aktivitetstilbud hvor barn til og med 12 år får utvikle seg både fysisk, psykisk og sosialt, hvor de får mulighet til å prøve seg i flere idretter og i flere ulike miljøer, og hvor trygghet og mestringsopplevelser sammen med andre står i fokus.

Delmål:
Å stimulere til samarbeid på tvers av gruppene i idrettslaget eller med andre idrettslag i lokalmiljøet.

Å bidra til et samordnet og koordinert idrettstilbud i lokalmiljøet. Å gi barna et godt grunnlag for videre valg av idrett.

Å få prøve ut forskjellige idretter, som igjen kan forhindre frafall i tidlig alder. Å forebygge skader gjennom varierte treningsaktiviteter.

Å legge til rette for sosiale tiltak for hele familien, utenom selve idrettsaktiviteten, for eksempel aktivitetsdager, turer, kino- og teaterbesøk og lignende.

Les mer på denne linken: http://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettsskole/Sider/Idrettsskole.aspx

Velkommen!